Ga naar de inhoud

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Jan Tamerus
Secretaris Rolan v/d Lugt
Penningmeester Annemarie Voorberg
Extern wedstrijdleider Sandra van den Berg
Intern wedstrijdleider Gera de Jong (tevens vice voorzitter)
Jeugdleider Gerard Buijs
Materiaalcommissaris Dick Valk
Public Relations Gera de Jong

Betalingen dienen te geschieden op IBAN-rekening NL28 RABO 0357.3853.81
t.n.v. Lierse Schaakvereniging te De Lier.

Indien u copy hebt voor het clubblad dan kunt u dit mailen aan de redactrice Sandra v/d Berg

Heeft u opmerkingen over de website mail deze dan aan de webmaster