Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

  Voorzitter Jan Tamerus
  Secretaris Wim Poot
  Penningmeester Annemarie Voorberg
  Extern wedstrijdleider Sandra van den Berg
  Intern wedstrijdleider Gera de Jong (tevens vice voorzitter)
  Jeugdleider Gerard Buijs
  Materiaalcommissaris Dick Valk
  Public Relations Gera de Jong
 

Betalingen dienen te geschieden op IBAN-rekening NL28 RABO 0357.3853.81 t.n.v. Lierse Schaakvereniging te De Lier.

Indien u copy hebt voor het clubblad dan kunt u dit mailen aan de redactrice Sandra v/d Berg

Heeft u opmerkingen over de website mail deze dan aan de webmaster