Ga naar de inhoud

De vereniging

Het begin

Omdat een zevental Lierenaars in  1951 in Naaldwijk schaakten en daar op de fiets naar toe moesten, vroegen die schakers zich af, of men niet in De Lier een schaakvereniging kon oprichten. Daarom werd in september 1951 een advertentie geplaatst in de Lierenaar (zo’n blad, dat nu De Bazuin heet), waarin alle Lierse schakers voor een vergadering werden uitgenodigd. Deze vergadering werd boven de speelgoedwinkel van Van der Horst gehouden. De opkomst van 14 personen was iets minder dan gedacht, maar het was precies het streefaantal om te kunnen starten. In die tijd werd gespeeld op de vrijdagavond, omdat de zaal alleen op die avond nog vrij was. Alleen als er wel eens een bruiloft was, werd wel eens bij Van der Klis of in De Vleugel geschaakt.
In het winterseizoen was de opkomst bijzonder goed, maar in het voorjaar werd het steeds minder. Soms waren er maar 9 leden, terwijl er dan maar 8 konden schaken! Veel leden werkten in het tuindersbedrijf en in het voorjaar moest er veel sla worden gesneden! In het begin was de Lierse Schaakvereniging aangesloten bij de Westlandse Schaakbond, waarbij Naaldwijk, Monster, ’s-Gravenzande, Honselersdijk, Maasdijk, Wateringen en Den Hoorn waren aangesloten.

Omdat steeds meer verenigingen overstapten naar de Haagse Schaakbond, werd de Westlandse Schaakbond opgeheven. Het aantal leden groeide gestaag, ook door schakers uit de omliggende plaatsen. Mede door het aantal jeugdleden was de periode van ‘drijven of zinken’ voorbij en zag de toekomst er zonnig uit. Door een verbouwing moest uitgeweken worden naar het verenigingsgebouw op de plaats, waar nu ’t Centrum staat. Daar stond toen een oud kerkgebouw waar 4 zaaltjes van gemaakt waren. Dit gebouw werd later afgebroken en er werd een nieuw gebouw neergezet, met 3 kleine zaaltjes, waar 1 grote zaal – de huidige Piet Heinzaal – van gemaakt kon worden.

Inmiddels bestaat de vereniging 55 jaar en bruist nog steeds van het verenigingsleven, de activiteiten, de gezelligheid en de sociale contacten, die hoogtij vieren. Op dit moment telt de vereniging 49 seniorleden en 12 jeugdleden. Gelukkig is er (nog) geen ledenstop, zodat geïnteresseerden – ook beginners, huisschakers of mensen, die willen leren schaken – zich kunnen aanmelden bij een van de bestuursleden.
Wij heten u allen van harte welkom!!