Ga naar de inhoud

Ar 75

  Adriaan Verduijn 75 ja(Ar)!

  Op vrijdag 9 november 2018 hoopt Ar Verduijn 75 jaar te worden.
  Uiteraard een heuglijk feit en een bijzondere mijlpaal, om op gepaste wijze met velen te vieren! Ar had e.e.a. al tot in de puntjes uitgedokterd en geregeld. Zo zou op de bewuste vrijdag al een gezelschap het feest mee gaan vieren en op de zaterdag daaropvolgend, een ander, nog groter gezelschap.

  Maar zijn dochter Wilma en zoon Arjan – met aanhang – hadden andere plannen!
  Weken geleden waren ze al – in het diepste geheim – met de voorbereidingen begonnen!

  Zij wilden hun vader verrassen!

  Zo hadden ze contact gezocht met de Lierse Schaakvereniging en met de Maasdijkse Biljartvereniging. Beide sporten beoefent Ar wekelijks en al vele jaren lang. Middels een e-mail werden de leden van de Lierse Schaakvereniging uitgenodigd om het verjaardagsfeestje van Ar op zaterdag 3 november (dus een kleine week vóór zijn echte verjaardag) bij te wonen.
  Een achttal, bij toeval precies de grootte van een schaakteam, meldde zich hier voor aan:
  Dick Valk, Hans Nieswaag, Jan Tamerus, Leen Kemeling, Ruud van Heyningen, Sandra van den Berg, Teun van Dijk en Wim Kröschell. Natuurlijk werden – omdat het een verrassing moest blijven – enkele afspraakjes in uiterste geheimzinnigheid gemaakt. Want, als deze happening uit zou lekken, zou de verrassing natuurlijk volledig om zeep worden geholpen!

  Het feest zou op zaterdag 3 november vanaf 14.00 uur worden gehouden in het clubgebouw van de Postduiven vereniging in Maasdijk. Wij zouden dan zorgdragen voor een aantal schaakborden, met stukken en klokken.
  Wilma wilde door Ar een simultaan laten spelen tegen zijn clubgenoten. Dit idee trokken wij in twijfel, want stel je voor, dat Ar alle ‘potjes’ zou gaan winnen? Maar Wilma reageerde met de woorden: ‘Dat komt wel goed’. Dat zij daarbij het puntje van haar tong bijna afbeet, konden wij toen natuurlijk nog niet bevroeden!

  Maar Ar moest natuurlijk ook op zijn ‘eigen feestje’ aanwezig zijn! Maar als hij van niets mocht weten, hoe krijg je dan zo iemand bij die ‘duiven’? Maar dat hadden Arjan & Wilma en hun team natuurlijk allang geregeld! Drie kleindochters van Ar hadden met opa afgesproken om met z’n viertjes naar een musical te gaan! Ar moest zich dan ook keurig netjes kleden; zelfs met een vlinderdas!
  Twee van zijn kleindochters zouden hem ophalen en dan zouden ze nog even langs de voetbal (bij het Postduiven clubhuis) rijden, om de derde kleindochter op te halen, want die had daar een grote prijs gewonnen (!?). Bij de postduifjes aangekomen, zag Ar zijn buurman lopen met een fles wijn, waarop Ar hem toeriep: ‘Zo, ook een prijs gewonnen?’.

  Alle gasten waren intussen al in de zaal aanwezig en op dat moment werd Ar daar ook naar binnen geloodst!
  Ar stond nog op de drempel van de deur en stond ineens oog in oog met een 100-tal vrienden, familie, buren en bekenden! Even stond hij als aan de grond genageld en wist hij werkelijk niet wat er nou toch gaande was!
  Tegelijkertijd werd hij door alle aanwezigen toegezongen!

  ‘Ik ben er in geluisd’ stamelde hij.

  Nadat hij van de schrik was bekomen, vertelde hij dat hij waarschijnlijk naar een musical in Breda zou gaan en dat hij tot zijn grote verbazing op zijn ‘eigen feestje’ terecht was gekomen! Hij vermande zich en ging strijdlustig de zaal rond, om iedereen de hand te schudden. Intussen werd er koffie met toepasselijke ‘schaakgebak’ geserveerd.

  Daarna was het agendapunt ‘kadootjes’ aangebroken. Allereerst kreeg Ar van Arjan en Wilma – namens zijn kleinkinderen – een fraai, decoratief bord aangeboden, waarop Ar zijn taxiritten – inclusief een goed gesprek – aanbood namens ‘Taxi-Ar’.
  Het volgende cadeau leek op een ingepakt boek; Ar pakte het uit en toen bleek het een ingelijste foto te zijn. Ar moest er even goed naar kijken en toen kreeg hij in de gaten, dat op de foto Wilma en Arjan stonden met tussen hen in: HANS BÖHM! ‘Hee’, zei Ar, ‘dat is leuk, dat is Hans Böhm!’.

  Op dat moment zwaaide de deur open en vanaf die plaats klonken de woorden:
  ‘HIER BEN IK’!

  Nou ja, wat er toen allemaal gebeurde is met geen pen te beschrijven! Iedereen stond perplex, was onthutst, verbaasd, verrast. Ar natuurlijk helemaal, maar ook alle schakers, alle niet-schakers, alle biljarters, alle niet-biljarters, nou ja, iedereen dus! Plots stond de echte HANS BÖHM in ons midden!

  Na een eerste (hernieuwde) kennismaking namen beide heren (Ar en Hans) naast elkaar plaats op 2 barkrukken met een microfoon tussen hen in. Een komisch gesprek volgde, waarin beide heren elkaar zeker niet spaarden! Ar moest Hans natuurlijk nog wel even haarfijntjes inpeperen, dat Ar in het verleden Hans wel eens achter het schaakbord had verslagen! OK, toegegeven, dat was dan wel op een ‘damesbeurs’, maar toch! De volgende partij werd door Ar verloren, maar de tussenstand tussen beide heren was toch mooi gelijk: 1 – 1 !

  Hierna stond een heuse snelschaakwedstrijd op het programma.
  Er waren 7 groepen van 2 personen geformeerd en een groep van Hans Böhm alleen.
  Zo moesten 7 ronden worden gespeeld met 5 minuten per persoon per partij. Alle andere gasten behoefden niet stil te zijn en konden gewoon hun gesprekken vervolgen of naar het schaken gaan kijken. Hans Böhm zou elke ronde spelen, terwijl de beide mensen in de tweetallen om beurten een wedstrijd zouden spelen.
  Hilariteit alom natuurlijk! Ook Hans vermaakte zich opperbest en Ar liep de gehele tijd te glunderen van oor tot oor. Dit was eigenlijk veel leuker dan een musical, want dat ‘feestje’ gaan we natuurlijk nog wel een keer inhalen, dacht hij. Natuurlijk won Hans alle wedstrijden en eindigde hij ongeslagen bovenaan.
  Hierna werd Hans Böhm in de bloemetjes (ofwel Westlandse groenten) gezet en ook bood Hans nog enkele schaakboeken aan. De prijswinnaars kregen een fles wijn en een schaakboek aangereikt.
  Na een heerlijk, uitgebreid warm buffet liep het feest na 18.00 uur zo’n beetje ten einde.

  Wij, schakers, maar alle aanwezigen en in het bijzonder Ar, kijken terug op een wel héél bijzonder verjaardagspartijtje! Wij willen Wilma, Arjan en het gehele organisatieteam van harte bedanken voor deze fantastische middag!

  Chapeau !! Dank jullie wel!